Wanneer geen garantie

Wat valt niet onder de garantie?

Er zijn meerdere uitzonderingen op de garantie. Zaken waarbij geen beroep kan worden gedaan op garantie: