EMAILEN
0320 219 483
0item(s)

U hebt niets in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Service & Garantie

Krijg ik garantie?
Fietszitjesonline.nl hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikanten zijn vastgesteld.

Hoe wordt de garantie afgehandeld?
U dient eventuele problemen die onder de garantie vallen ALTIJD direct schriftelijk te melden via het e-mailadres: klantenservice@fietszitjesonline.nl Uitgebreide informatie over de garantie vindt u in de algemene voorwaarden in het hoofdmenu. Indien er sprake is van een klacht kunt u contact opnemen met fietszitjesonline.nl bij voorkeur per e-mail ovv uw ordernummer. Vermeld hierin uw volledige klachtomschrijving, compleet met foto / afbeelding van het probleem. Uw klacht wordt binnen 2 werkdagen in behandeling genomen. Na beoordeling van de klacht krijgt u een bericht per e-mail. Fietszitjesonline.nl hanteert de standaard fabrieksgarantie, deze garantie is merkgebonden. Fietszitjesonline.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de algemene voorwaarden vermeld. U dient uw bestelde pakket direct te controleren. Wij behandelen achteraf geen klachten van zichtbare schade. Wij nemen geen klachten van overige gebreken in behandeling die later dan 2 dagen na het ontvangen van uw bestelling worden gemeld. Indien akkoord voor retour geldt de volgende procedure:

Voorwaarden
Om aanspraak te kunnen maken op garantie moet de eigenaar de originele factuur aan Fietszitjesonline.nl kunnen tonen. montage/demontage en vervoerskosten komen voor rekening van de eigenaar. Garantie wordt niet verleend als er sprake is van oneigenlijk of buitensporig gebruik, onvoldoende onderhoud of indien het product voor verhuur is ingezet. Onze garantie gaat tot aan de fabrieksgarantie, dat is: het vervangen of repareren van het product of een onderdeel ervan op de locatie van Fietszitjesonline.nl.

Uiteraard worden wij bij een probleem graag in de gelegenheid gesteld uw artikel na te kijken en het probleem te beoordelen en/of op te lossen.

Een vergoeding voor beoordeling, afmontage of reparatie elders, of reis /tijdkosten wordt hiervoor niet gegeven
Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Fietszitjesonline verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Fietszitjesonline.nl zo spoedig mogelijk hersteld of vervangen. Schade / letsel ontstaan door een gebrek aan een artikel worden niet door ons vergoed.

De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Fietszitjesonline.nl op te geven adres. Dit kan zowel door middel van afgeven als verzenden. De kosten van het toesturen en retour sturen van garantie onderdelen, van en naar Fietszitjesonline.nl, zijn voor uw rekening. De kosten onder de 10 kg zijn momenteel € 6,95 per zending.

Bij ontvangst zal onze werkplaats het product / uw klacht beoordelen. Indien nodig wordt het product ter beoordeling aan de fabrikant toegestuurd.
Vervolgens zullen wij het product (laten) repareren, of u krijgt een nieuw exemplaar thuisgestuurd.
Voeg altijd een briefje bij met uw bestelnummer, reden van de klacht, naam, adres en woonplaats.

Op aan slijtage onderhevige onderdelen wordt geen garantie gegeven.  

De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:-

- A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.

- B: indien men een artikel heeft gekocht dat in de uitverkoop staat (opruiming).

- C indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Fietszitjesonline.nl zijn verricht.

- D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, wedstrijd doeleinden, beschadiging door inwerken van vocht (zoals roest) of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

- E: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

- F: Lichte krasjes als gevolg van transport (transportschade)

- G: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

- H: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

- I: Speelgoed (trapauto's, traptrekkers, skelters)

- J: Gratis actie artikelen..


Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Fietszitjesonline.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Klachten - behandeling

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft.

Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail klantenservice@fietszitjesonline.nl door te geven.
Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch.

Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Onze gegevens:

Fietszitjesonline.nl
Apolloweg 220
8239DB Lelystad

Telefonische bereikbaarheid klantenservice / orderverwerking
Maandag 13.00-17.00 uur
Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 - 12.00 en van 13.00-17.00 uur
Op zaterdag zijn wij telefonisch niet bereikbaar

 

Na ontvangst van uw klacht ontvangt van ons een bevestiging.

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.